Què fem

Igualtat i diversitat

You are in main content

Igualtat i diversitat

Per a la Fundació ONCE, la defensa de la igualtat forma part de la seva missió, visió i valors de manera transversal. És per això que, des dels inicis fins a l'actualitat, hem impulsat programes per promoure la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes. Els principis d'igualtat d'oportunitats, de no discriminació, d'acció positiva i d'accessibilitat universal impregnen transversalment totes les accions tant a nivell intern com extern.

Cada any duem a terme un gran nombre d’iniciatives emmarcades en aquest àmbit. Algunes en solitari, i moltes en col·laboració amb altres entitats amb les quals compartim els mateixos interessos i les mateixes preocupacions en matèria d'igualtat de gènere, de diversitat i de la dura càrrega social que suposa la violència de gènere. Així mateix, treballem conjuntament amb les principals entitats del moviment LGTBI en igualtat de drets per a les persones LGTBI amb discapacitat, potenciant el seu talent i promovent espais de treball lliures de qualsevol tipus de discriminació.